W jaki sposób działa kancelaria prawna?

Polacy, zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez organy Unii europejskiej, są jednym z najrzadziej korzystających z pomocy prawnej narodów nie tylko Unii Europejskiej, ale całej Europy. Nie będziemy tutaj wnikać w przyczyny takiego stanu rzeczy, gdyż ważniejszy jest efekt: bardzo ograniczona znajomość mechanizmów funkcjonowania zawodów prawniczych na wolnym rynku usług prawniczych. Jedna z najważniejszych takich form jest właśnie kancelaria prawna.

Kancelaria prawna to w pewnym sensie firma prawników. Może ona składać się z jednego radcy prawnego lub adwokata, albo nawet z setki prawników. Razem z nimi pracuje tak zwany zespół prawniczy, który składać może się w zasadzie z osób o dowolnych kwalifikacjach. W praktyce najczęściej są to prawnicy bez ukończonej aplikacji, zwykłe sekretarki, osoby znające się na ekonomii, czy po prostu najzwyklejsi asystenci, których zdecydują się zatrudnić prawnicy.

Trzeba tu zaznaczyć, że kancelaria prawna może mieć bardzo różną formę organizacyjną. Bardzo często mamy do czynienia ze spółkami cywilnymi, spółkami partnerskimi, albo po prostu z kancelariami, które są osobną formą organizacji zawodowej. Przepisy prawa, co ciekawe, nie zabraniają prowadzenia kancelarii prawnej nie-prawnikom, ale decyzją Sądu Najwyższego współwłaścicielem (partnerem) kancelarii prawnej może być jedynie prawnik.

Zrzeszanie się prawników w kancelarie prawne ma dla nich bardzo duże znacznie praktyczne. W codziennej działalności, jeśli mamy do czynienia z kancelarią prawną, nie będzie reprezentował nas konkretny prawnik, ale raczej zespół osób, w którym każdy jego członek będzie mógł być naszym reprezentantem. Ma to szczególne znaczenie, kiedy kancelaria prawna reprezentuje podmiot gospodarczy w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu. Wtedy po prostu dowolny przedstawiciel kancelarii składa oświadczenie woli w imieniu klienta i nie pojawiają się żadne komplikacje. To samo ma zresztą odniesienie do innych spraw, na przykład kiedy klient jest reprezentowany przed sądem.

Najogólniej rzecz biorąc, działanie kancelarii prawniczej nie różni się za bardzo od działania pojedynczego prawnika, bo właśnie w tym celu taka forma działalności została pomyślana. Z kancelarią prawna współpracuje się bardzo wygodnie, gdyż można liczyć na ciągłą współpracę, a bardzo wiele z nich zatrudnia również osoby zajmujące się szeroko rozumianym doradztwem biznesowym. W przypadku średnich i dużych firm standardem jest to, że posiadają one jedną współpracującą z nimi na stałe kancelarię prawniczą, która w sposób ciągły reprezentuje ich interesy we wszystkich sprawach tego wymagających.